กลุ่มจีพีเอสซีร่วมกับพันธมิตร มอบเตียงสนาม-ชุดเครื่องนอน ให้ศูนย์พักคอยใน จ.ระยอง เพิ่มศักยภาพดูแลผู้ป่วยโควิด | Global Power Synergy Public Company Limited (GPSC)