ศูนย์การเรียนรู้แปลงขยะเป็นพลังงาน องค์ความรู้เพื่อการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ
ทำขยะให้เกิดประโยชน์ โรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ จ.ระยอง
Format Factory “จีพีเอสซี” พาไปดูโรงไฟฟ้าขยะครบวงจร
GPSC โชว์ต้นแบบ ’โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ’ สู่ความยั่งยืนคู่ชุมชน
GPSC ชวนทัวร์โลกเสมือนจริงผ่าน ‘ศูนย์การเรียนรู้แปลงขยะเป็นพลังงาน’
ศูนย์การเรียนรู้แปลงขยะเป็นพลังงาน
GPSC โรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ โมเดลการจัดการขยะครบวงจร
เปิดขุมทรัพย์ขยะกับ "ศูนย์การเรียนรู้แปลงขยะเป็นพลังงาน"
พาไปดู "ศูนย์การเรียนรู้แปลงขยะเป็นพลังงานของ GPSC"
เปิดโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิง RDF โมเดลบริหารจัดการขยะครบวงจรแห่งแรก ใน จ.ระยอง
GPSC G-Cell ดีอย่างไร
GPSC เปิดโรงงานผลิตหน่วยกักเก็บพลังงาน G-Cell ด้วยเทคโนโลยี SemiSolid แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้