GPSC-PEA จับมือศึกษาเทคโนโลยีแบตเตอรี่รับเทรนด์พลังงานสะอาด
GPSC จับมือ สวทช.” ผนึกงานวิจัยนวัตกรรมสร้างเศรษฐกิจชุมชน นำร่อง Smart Farming มุ่งยกระดับเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน
GPSC โชว์ 3 ผลงานชนะเลิศเยาวชนนักประดิษฐ์ คว้ารางวัลถ้วยพระราชทานฯ โครงการ GPSC YSI Season 4
GPSC จัดโครงการ “การพัฒนาครูสู่การเรียนรู้วิถีใหม่” รุ่นที่ 1 ผ่านกระบวนการสอนแบบ STEM
GPSC ดึงนวัตกรรม สวทช. เคลือบแผงโซลาร์ หนุนวิทยาลัยสระแก้วลดค่าไฟช่วยนักศึกษา
GPSC สนับสนุนการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ให้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้วสร้างอาชีพเกษตรกรยุคดิจิทัล
GPSC ติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรยุคใหม่