รางวัลแห่งความภาคภูมิใจทั้งหมด

รางวัล S&P Global Sustainability Award ระดับ Bronze Class ในกลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภคไฟฟ้า ขึ้นทำเนียบธุรกิจยั่งยืน Sustainability Yearbook 2022

สถาบันผู้มอบรางวัล: S&P Global

รางวัลซีอีโอยอดเยี่ยมระดับเอเชีย

สถาบันผู้มอบรางวัล: Corporate Governance Asia

รางวัลซีเอฟโอยอดเยี่ยมระดับเอเชีย

สถาบันผู้มอบรางวัล: Corporate Governance Asia

รางวัลซีเอสอาร์ยอดเยี่ยมระดับเอเชีย

สถาบันผู้มอบรางวัล: Corporate Governance Asia

รางวัลบริษัทนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมระดับเอเชีย

สถาบันผู้มอบรางวัล: Corporate Governance Asia

ผลประเมิน CGR ระดับ 5 ดาว“ดีเลิศ” 6 ปีซ้อน

สถาบันผู้มอบรางวัล: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors: IOD)

Institutional Investor Corporate Awards 2020

1. Most Organized Investor Relations
2. Most Consistent Dividend Policy
3. Best Strategic Corporate Social Responsibility
4. Most Improved Investor Relations
By Alpha South East Asia

รางวัลบริษัทนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมระดับเอเชีย

สถาบันผู้มอบรางวัล: Corporate Governance Asia

รางวัลซีเอสอาร์ยอดเยี่ยมระดับเอเชีย

สถาบันผู้มอบรางวัล: Corporate Governance Asia

รางวัลซีเอฟโอยอดเยี่ยมระดับเอเชีย

สถาบันผู้มอบรางวัล: Corporate Governance Asia

รางวัลซีอีโอยอดเยี่ยมระดับเอเชีย

สถาบันผู้มอบรางวัล: Corporate Governance Asia

โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย โครงการสาธารณูปการ แห่งที่ ๔ เฟส ๑

สถาบันผู้มอบรางวัล : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน)

คุณอาจสนใจเมนูที่เกี่ยวข้องอื่นๆ