โรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิง RDF
โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
ตำบลน้ำคอก อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ประเทศไทย
โรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิง RDF
   บริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ จำกัด (GRP)
โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
ประเทศไทย
บริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ จำกัด (GRP)
   โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน แสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา (โครงการ2)
โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
ประเทศไทย
โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน แสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา (โครงการ2)
   โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน แสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา (โครงการ1)
โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
ประเทศไทย
โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน แสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา (โครงการ1)
    บริษัท ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบิล จำกัด
โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
ประเทศไทย
บริษัท ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบิล จำกัด
   บริษัท อิชิโนเชกิ โซล่า พาวเวอร์ 1 จีเค
โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
จังหวัด อิวาเตะ ทางตอนเหนือของ เกาะฮอนชู ประเทศญี่ปุ่น ญี่ปุ่น
บริษัท อิชิโนเชกิ โซล่า พาวเวอร์ 1 จีเค
   บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จำกัด
โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
อ.นายายอาม จังหวัดจันทบุรี ประเทศไทย
บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จำกัด
   โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน โซล่าร์
โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
ประเทศไทย
โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน โซล่าร์