บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ น้ำอุตสาหกรรม และสาธารณูปโภคอื่นๆ

กำลังการผลิต

โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน /
โคเจนเนอร์เรชั่น / พลังงานความร้อน
ไฟฟ้า

4,467 เมกะวัตต์

ไอน้ำ

2,946 ตันต่อชั่วโมง

น้ำเย็น

15,400 ตันความเย็น

น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม

7,372 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง

โรงไฟฟ้าพลังน้ำ
ไฟฟ้า

449 เมกะวัตต์

โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
ไฟฟ้า

2,186 เมกะวัตต์

โรงงานผลิตหน่วยกักเก็บพลังงานด้วยเทคโนโลยี SemiSolid
กำลังการผลิต

141 เมกะวัตต์ชั่วโมง

ธุรกิจอื่นๆ
  • 24M
  • BSA
  • SPSE
  • GPSC TC