บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) (GLOW)
สัดส่วนการถือหุ้น
99.83%
บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) (GLOW)
ที่ตั้ง
1 อาคาร เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 38 - พาร์ค วิง ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์
66 (0) 2670-1500-33
โทรสาร
66 (0) 2670-1548-9
ที่ตั้งโรงงาน
เลขที่ 5 ถนนไอสี่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์
66 (0) 3868-4078-80
โทรสาร
66 (0) 3868-4061

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำและน้ำเพื่อการอุตสาหกรรมให้กับลูกค้าอุตสาหกรรม และจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

เข้าไปดูในเว็บไซต์
สัดส่วนการถือหุ้น
100%
Global Renewable Synergy Company Limited
ที่ตั้ง
555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
0-2140-4600

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลงทุนเข้าถือหุ้นในกิจการที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยปัจจุบันมีการลงทุนในโครงการพลังงานหมุนเวียน ดังนี้

  • Avaada Energy Private Limited (AEPL) โครงการ Solar Power Platform ในอินเดีย
  • โครงการพลังงานลมนอกชายฝั่ง Changfang และ Xidao (CFXD) ในไต้หวัน
สัดส่วนการถือหุ้น
42.93%
(ถือหุ้นผ่าน GRSC)
อวาด้า เอนเนอร์ยี่ ไพรเวท ลิมิเต็ด
ที่ตั้ง
ยูนิตที่ 406, ชั้น 4 Hubtown Solaris, N S Phadke Road, Near Gokhle Flyover, Andheri East, Mumbai, Maharashtra ประเทศอินเดีย

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน อวาด้า เอนเนอร์ยี่ ไพรเวท ลิมิเต็ด เป็นหนึ่งในบริษัทพลังงานหมุนเวียนชั้นนำของอินเดีย โดยมีกำลังการผลิตที่ดำเนินการแล้วกว่า 2.2 GW และกำลังการผลิตที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง 2.4 GW ผู้บริหารของอวาด้าประกอบด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์สูงและมีประวัติอันยอดเยี่ยมในการพัฒนาธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในประเทศอินเดีย และดำเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ โดยอวาด้ามีเป้าหมายขยายกำลังการผลิตจากโครงการพลังงานหมุนเวียนจนถึง 11 GW ภายในปี พ.ศ. 2568

สัดส่วนการถือหุ้น
25%
(ถือหุ้นผ่าน GRSC TW)*
Remark: *Under closing process
CI Changfang Limited and CI Xidao Limited
ที่ตั้ง
ชั้นที่ 26, เลขที่ 68, Sec. 5, Zhongxiao East Rd., Xinyi District, Taipei 11065, ประเทศไต้หวัน

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ผลิตและจำหน่ายพลังงานลมนอกชายฝั่ง โครงการพลังงานลมนอกชายฝั่ง Changfang และ Xidao (CFXD) ตั้งอยู่ที่ชายฝั่งมณฑณชางฮัว ไต้หวัน โดยมีกำลังการผลิต 595 เมกะวัตต์ และมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) กับบริษัท Taiwan Power Company เป็นระยะเวลา 20 ปี ทั้งนี้โครงการจะดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ได้ในไตรมาสที่ 1 ปี 2567

สัดส่วนการถือหุ้น
50%
บริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ จำกัด (GRP)
ที่ตั้ง
555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
+66 2143 9644

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

รองรับแผนการขยายการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของบริษัทฯ โดยปัจจุบันมีการลงทุน ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ดังนี้

  • การดำเนินธุรกิจบริหารและการบำรุงโรงไฟฟ้า Solar Farm (Operation and Maintenance) ควบคู่กับธุรกิจโซลาร์ฟาร์มรวมกัน 9 โครงการ ในประเทศไทย กำลังผลิตรวมทั้งสิ้น 39.5 เมกะวัตต์
  • การลงทุนใน บริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ วัน จำกัด (GRP1) ซึ่ง GRP เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100 โดย GRP1 จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับแผนขยายการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของบริษัทฯ ในไต้หวัน โดยปัจจุบัน GRP1 ได้เข้าไปถือหุ้นร้อยละ 90 ในบริษัท Sheng Yang Energy Company Limited ซึ่งมีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ภายใต้การบริหารจัดการ รวมกำลังการผลิตติดตั้งทั้งสิ้น 55.8 เมกะวัตต์
บริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ โอเปอเรทติ้ง จำกัด (GRPO)
สัดส่วนการถือหุ้น
45%
(ถือหุ้นผ่าน GRP 90%)
บริษัท Sheng Yang Energy จำกัด
ที่ตั้ง
ชั้นที่ 1, เลขที่ 160, Sec. 1, Fuxing S. Road, Da’an District, Taipei City 106, ประเทศไต้หวัน

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในไต้หวัน บริษัท Sheng Yang Energy จำกัด (SYE) เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็กจำนวน 252 โครงการ แบ่งเป็นแบบติดตั้งบนหลังคาร้อยละ 93 และติดตั้งบนพื้นดินร้อยละ 7 กำลังผลิตไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 55.8 เมกะวัตต์ จำหน่ายไฟฟ้าทั้งหมดให้กับ Taiwan Power Company (“Taipower”) ซึ่งเป็นบริษัทรัฐวิสาหกิจในรูปแบบ Non-firm โดยมีอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 20 ปีและสามารถต่ออายุได้อีก 5 ปีในบางโครงการ

สัดส่วนการถือหุ้น
15%
บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด
ที่ตั้ง
1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์
+66 2311 5111-9

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม

RPCL เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) โดยจำหน่ายไฟฟ้าทั้งหมดที่ผลิตได้ให้แก่ กฟผ. ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าซึ่งมีอายุสัญญา 25 ปี นับจากวันที่เริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบของ กฟผ. สำหรับหน่วยผลิตที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2551 และหน่วยผลิตที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2551 ซึ่งสัญญาจะสิ้นสุดในปี 2576 โดยการผลิตไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายเป็นไปตามเงื่อนไขและการสั่งเดินเครื่องของ กฟผ.

สัดส่วนการถือหุ้น
51%
บริษัท ไออาร์พีซี คลีนพาวเวอร์ จำกัด
ที่ตั้ง
299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์
+66 3861 1333 , +66 3861 3571-80

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำที่ผลิตจากโรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชั่น

IRPC-CP เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP) ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กในรูปแบบ Firm จำนวน 2 สัญญา สัญญาละ 90 เมกะวัตต์ รวมเป็น 180 เมกะวัตต์ ให้กับ กฟผ.ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าซึ่งมีอายุสัญญา 25 ปี และจำหน่ายไฟฟ้าส่วนที่เหลือและไอน้ำให้กับ IRPC โดยระยะที่ 1 เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 จำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำให้แก่โครงการส่วนขยาย Upstream Project for Hygiene and Value Added Products (UHV) ของ IRPC มีกำลังการผลิตไฟฟ้าประมาณ 45 เมกะวัตต์ และไอน้ำรวมทั้งหมด 170 ตันต่อชั่วโมง และระยะที่ 2 เริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า (SCOD) ในเดือนมิถุนายน 2560

สัดส่วนการถือหุ้น
30%
บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด
ที่ตั้ง
111 หมู่ที่ 20 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์
+66 2978 5283 , +66 2978 5291

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ไอน้ำจากโรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชั่น

NNEG เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP) โดยจำหน่ายไฟฟ้าภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กในรูปแบบ Firm จำนวน 90 เมกะวัตต์ ให้กับ กฟผ. และจำหน่ายไฟฟ้าส่วนที่เหลือ และไอน้ำให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร

สัดส่วนการถือหุ้น
25%
บริษัท บางปะอินโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
ที่ตั้ง
587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
+66 2691 9720

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำที่ผลิตจากโรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชั่น

BIC โครงการที่ 1 เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP) โดยจำหน่ายไฟฟ้าภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กในรูปแบบ Firm จำนวน 90 เมกะวัตต์ ให้กับ กฟผ. ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าซึ่งมีอายุสัญญา 25 ปี นับจากวันที่เริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบของ กฟผ. (COD) ตั้งแต่ปี 2556 ส่วนที่เหลือและไอน้ำทั้งหมดจะจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

BIC โครงการที่ 2 เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP) ซึ่งจะตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับโรงไฟฟ้าโครงการที่ 1 โดยได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) กฟผ. จำนวน 90 เมกะวัตต์ เป็นระยะเวลา 25 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ ในรูปแบบ Firm โดยไฟฟ้าส่วนที่เหลือและไอน้ำทั้งหมดจะจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน โดยสัญญาซื้อขายไฟฟ้าดังกล่าวมีกำหนดวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า (SCOD) ในวันที่ 1 มิถุนายน 2560

สัดส่วนการถือหุ้น
100%
บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จำกัด (CHPP)
ที่ตั้ง
555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
+66 2143 9644

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและพลังงานความเย็นจากโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมกับความเย็น

CHPP เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก (VSPP) จำหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟน. โดยทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในรูปแบบ Non-firm เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2552 มีอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 5 ปี และต่อสัญญาอัตโนมัติทุกๆ 5 ปี จนกว่าจะมีการยกเลิกสัญญา สำหรับไฟฟ้าส่วนที่เหลือจะถูกนำไปใช้ในการผลิตพลังงานความเย็นเพื่อจำหน่ายให้อาคารศูนย์ราชการฯสำหรับระบบปรับอากาศ โดยทำสัญญาซื้อขายพลังงานความเย็นกับบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด มีอายุสัญญา 30 ปี สิ้นสุดในปี 2581

เข้าไปดูในเว็บไซต์
สัดส่วนการถือหุ้น
40%
บริษัท ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบิล จำกัด
ที่ตั้ง
3199 อาคารมาลีนนท์ ชั้น 16 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์
+66 2661 2701

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลงทุนเข้าถือหุ้นในกิจการที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลิตไฟฟ้า

TSR ประกอบธุรกิจลงทุน โดยได้ลงทุนร้อยละ 100 ใน SSE1 เพื่อพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ SSE1 เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก (VSPP) ที่ใช้กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบโฟโต้โวลตาอิกหรือโซลาร์เซลล์ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพื้นดิน (โรงไฟฟ้า PV ประเภท Solar Farm) โดย TSR จำหน่ายไฟฟ้าทั้งหมดเข้าระบบของ กฟภ.

สัดส่วนการถือหุ้น
25%
(ถือหุ้นผ่าน NSC)
บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จํากัด
ที่ตั้ง
215 Lanexang Avenue, Ban Siang Yuen, Chantaburi District, Vientiane, Lao PDR
โทรศัพท์
+856 (21) 223215 , 252060

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำ

XPCL เป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งใน สปป.ลาว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี โดย XPCL ได้ลงนามสัญญาสัมปทาน (Concession Agreement) กับรัฐบาลของ สปป.ลาว เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2553ในรูปแบบสัญญาประเภทการโอนกรรมสิทธิ์ในระบบผลิตและระบบจ่ายให้แก่รัฐบาลของ สปป.ลาว เมื่อสัญญาสิ้นสุดลง (Build-Own-Operate and Transfer: BOOT) โดยสัญญาสัมปทานจะสิ้นสุดพร้อมกับสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ซึ่งมีอายุ 29 ปีนับจากวันเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์

สัดส่วนการถือหุ้น
40%
บริษัท ไฟฟ้า น้ำลิก 1 จำกัด
ที่ตั้ง
402B of 4th Floor, Vieng Vang Tower, Boulichan Road, Unit 15, Dongpalan Thong Village, Sisttanak, Vientiane Capital, Lao PDR 100 , 23 Singha Road, Ban Nongbone, Saysettha District, Vientiane, Lao PDR
โทรศัพท์
-

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำ

NL1PC เป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งใน สปป.ลาว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าน้ำลิก 1 โดย NL1PC ได้ลงนามในสัญญาสัมปทาน (Concession Agreement) กับรัฐบาลของ สปป.ลาว เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 ในรูปแบบสัญญาประเภทการสร้าง ดำเนินงาน และโอนให้กับรัฐบาลของ สปป.ลาว เมื่อสัญญาสิ้นสุดลง (Build-Operate and Transfer: BOT) โดยมีอายุสัญญาสัมปทาน 30 ปีนับจากวันที่รัฐบาลของ สปป.ลาว ปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาสัมปทานครบถ้วน และมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ EDL ไปจนสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน เป็นระยะเวลาประมาณ 27 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น
100%
บริษัท เอนเนอยี่ รีคอฟเวอรี่ ยูนิต จำกัด (ERU)
ที่ตั้ง
555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์
0-2140-4600

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท เอนเนอยี่ รีคอฟเวอรี่ ยูนิต จำกัด หรือ ERU Co. เป็นบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่และถือหุ้น 100% โดย GPSC มีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าลงทุนซื้อทรัพย์สินมูลค่า 757 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และรับโอนกรรมสิทธิ์ของหน่วยผลิตไฟฟ้าและไอน้ำจากกากน้ำมัน (Energy Recovery Unit: ERU) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพลังงานสะอาด (Clean Fuel Project) ของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) โดยมีกำลังผลิตไฟฟ้า 250 เมกะวัตต์ และไอน้ำ 175 ตันต่อชั่วโมง

Energy Recovery Unit (ERU) หรือ หน่วยผลิตไฟฟ้าและไอน้ำจากกากน้ำมัน จะใช้ผลิตภัณฑ์พลอยได้ (By-Products) ของโครงการ CFP คือ กากน้ำมัน (Petroleum Pitch) ซึ่งไม่สามารถนำกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตหรือปรับปรุงคุณภาพของโรงกลั่นน้ำมันได้ จึงเป็นที่มาของการนำกากน้ำมันดังกล่าวมาใช้เป็นวัตถุดิบของโครงการ ERU เนื่องจากกากน้ำมันมีคุณสมบัติด้านพลังงานความร้อนที่เหมาะสม โดยคาดว่าจะใช้กากน้ำมันประมาณ 1,200 ตันต่อวัน และใช้เป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ เพื่อป้อนให้กับกระบวนการผลิตของโครงการ CFP

สัดส่วนการถือหุ้น
49%
บริษัท นูอออโว พลัส จำกัด
ที่ตั้ง
425 อาคารเอนโก้เทอร์มินอลอาคาร บี ชั้น 5 หมู่ที่ 11 ถนน กำแพงเพชร 6 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ผลิต จำหน่าย ให้บริการ เกี่ยวกับตัวเก็บสำรองและจ่ายพลังงานไฟฟ้า (แบตเตอรี่) เครื่องอัดประจุ ระบบผลิตและจ่ายไฟฟ้า ระบบอัตโนมัติ ระบบซอฟแวร์ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทุกชนิดทุกประเภท

สัดส่วนการถือหุ้น
11.1%
บริษัท Anhui Axxiva New Energy Technologies จำกัด
ที่ตั้ง
Wanchun Intelligent Electronic Industrial Park, Wuhu Economic and Technology Development Zone, เมืองอู๋หู มณฑลอานฮุย สาธารณรัฐประชาชนจีน

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ผลิตแบตเตอรี่

สัดส่วนการถือหุ้น
14.17%
24M Technologies, Inc.
ที่ตั้ง
130 Brookline Street, Cambridge, MA, USA 02139
โทรศัพท์
(001) 617-553-1012

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

วิจัยและพัฒนาการผลิตแบตเตอรี่ประเภทลิเธียม-ไอออน (Li-ion)

24M เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2553 ประกอบธุรกิจหลักในการวิจัยและพัฒนาการผลิตแบตเตอรี่ประเภทลิเทียม-ไอออน (Lithium-Ion) เพื่อนำมาพัฒนาประยุกต์ใช้เป็นระบบกักเก็บไฟฟ้าสำรองสำหรับภาคอุตสาหกรรม และการเสริมสร้างความมั่นคงในระบบจ่ายไฟฟ้าและระบบเชื่อมโยง เช่น การเก็บไฟฟ้าสำรองสำหรับกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดการต่อเนื่องของกระบวนการผลิตในกรณีที่การจ่ายกระแสไฟฟ้าเกิดหยุดชะงัก หรือใช้กักเก็บไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้จ่ายไฟฟ้าในช่วงที่ไม่มีแสงอาทิตย์ ซึ่งแบตเตอรี่ที่บริษัทได้วิจัยพัฒนานั้น จะใช้วัตถุดิบและเวลาในการผลิตลดลงทำให้ต้นทุนในการผลิตต่ำกว่าแบตเตอรี่ลิเทียม-ไอออนทั่วไป รวมทั้งมีความปลอดภัยมากขึ้น ซึ่งการทดสอบผลิตภัณฑ์ในระดับห้องปฏิบัติการ (Lab Scale) และการทดสอบการออกแบบกระบวนการผลิตในขั้นต้น ให้ผลเป็นที่น่าพอใจ

เข้าไปดูในเว็บไซต์
สัดส่วนการถือหุ้น
25%
บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
ที่ตั้ง
555 อาคารสำนักงาน ปตท. คลังน้ำมันพระโขนง ถนนอาจณรงค์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์
+66 2239 7328

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในลักษณะงานที่เป็นการ Outsourcing ของกลุ่ม ปตท.

BSA เป็นบริษัทร่วมทุนของบริษัทในกลุ่ม ปตท. เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในลักษณะงานที่เป็นการ Outsourcing ของกลุ่ม ปตท. โดยธุรกิจของ BSA แบ่งได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้

  1. จัดส่งพนักงานปฏิบัติงานในสถานีน้ำมันของ ปตท. และให้ความรู้และวิธีปฏิบัติงานเพื่อปฏิบัติงานได้ถูกต้องและเป็นไปตามระบบงานคุณภาพ ISO 9001 ISO 14001 และ มอก.18001 ตลอดจนจัดให้มีคณะทำงานเพื่อศึกษาและแก้ปัญหา Oil Loss อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายที่ ปตท. กำหนด และมีคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในสถานีน้ำมัน
  2. จัดส่งพนักงานให้มาปฏิบัติงานในร้านกาแฟ Café Amazon ของ ปตท. โดยจัดให้มีการอบรมหลักสูตรการบริหารร้านก่อนเข้าปฏิบัติงานตลอดจนทำการจัดหาวัตถุดิบ เครื่องมือ และช่างฝีมือดีเพื่อประกอบการดำเนินงานของร้านกาแฟ
  3. จัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตามที่ 7-Eleven กำหนด เพื่อเข้าปฏิบัติงานภายใน 7-Eleven ที่ตั้งอยู่ในสถานีบริการน้ำมันของ ปตท. โดยบุคลากรดังกล่าวจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมการบริหารงานร้านค้า นอกจากนี้ ยังทำการสั่งสินค้าที่จะนำมาขายในร้านค้าตามชนิด ปริมาณและคุณภาพตามที่ 7-Eleven กำหนด
  4. จัดหาบุคลากรเพื่อประจำสำนักงานใหญ่ สำนักงานพระโขนง และสำนักงานระยอง

นอกจากนี้ BSA ยังเข้าลงทุนในบริษัท สปอร์ต เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (SSA) ในสัดส่วนร้อยละ 100 ซึ่งประกอบธุรกิจบริหารกิจการฟุตบอลของกลุ่ม ปตท.

คุณอาจสนใจเมนูที่เกี่ยวข้องอื่นๆ