SET: GPSC
64.75
บาท
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
+0.50(0.78%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
7,875,210
ราคาเปิด
64.50
วันก่อนหน้า
64.25
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
59.50 - 89.75
ช่วงราคาระหว่างวัน
64.25 - 65.25
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
511,006,325