SET: GPSC
69.50
บาท
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
+0.25(0.36%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
5,312,736
ราคาเปิด
69.50
วันก่อนหน้า
69.25
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
57.25 - 79.25
ช่วงราคาระหว่างวัน
69.25 - 70.00
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
370,038,675