SET: GPSC
58.50
บาท
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
-1.50(-2.50%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
3,414,925
ราคาเปิด
60.00
วันก่อนหน้า
60.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
57.25 - 75.50
ช่วงราคาระหว่างวัน
58.25 - 60.00
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
201,357,100