SET: GPSC
60.00
บาท
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
-0.75(-1.23%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
4,422,346
ราคาเปิด
60.75
วันก่อนหน้า
60.75
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
59.50 - 89.75
ช่วงราคาระหว่างวัน
59.75 - 60.75
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
265,661,650