วิสัยทัศน์

บริษัทผลิตไฟฟ้าชั้นนำด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนในระดับสากล

พันธกิจ

  • เป็นแกนนำธุรกิจไฟฟ้าของกลุ่ม ปตท.
  • สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นด้วยการเติบโตของผลกำไรอย่างมั่นคง)
  • ส่งมอบพลังงานไฟฟ้าและสาธารณูปโภคที่มีเสถียรภาพสู่ลูกค้า ผ่านการดำเนินงานที่เป็นเลิศ
  • ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชม สังคม และสิ่งแวดล้อม
  • แสวงหานวัตกรรมด้านไฟฟ้าและสาธารณูปโภค เพื่อการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยแนวทางพลังงานอัจฉริยะ