ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ศิโรบล บุญถาวร

ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสการเงินองค์กรและนักลงทุนสัมพันธ์

พงษ์ศักดิ์ พลายงาม

ผู้จัดการส่วนนักลงทุนสัมพันธ์

ฐนาภรณ์ ตันติวิญญูพงศ์

ผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์

อัจฉริยา สารรัตนะ

พนักงานลงทุนสัมพันธ์​​

สุนันธนา ทองอ่อน

พนักงานลงทุนสัมพันธ์

CONTACT FORM