GPSC ผนึกความร่วมมือ หลายภาคส่วนพัฒนาเทคโนโลยีรูปแบบเครื่องจักรแปรรูปขยะพลาสติก ภายใต้โครการ BAAN PHAI Upcycling Model
วีดิทัศน์ โครงการ EECi
ประกาศผลผู้เข้ารอบ 3 ทีมสุดท้ายในโครงการ GPSC Greenovation Startup Sandbox
GPSC-SC Asset ลุยศึกษานวัตกรรมพลังงานสะอาด ดันเป็นโมเดลต่อยอดพัฒนาธุรกิจรับเทรนด์โลก
GPSC Greenovation Startup Sandbox โครงการประกวด Startup สายรักษ์โลก
GPSC WeDesign โครงการจิตอาสาติดตั้งโคมไฟถนน ระบบโซล่าร์เซลล์
โครงการ GPSC Young Social Innovator นวัตกรรมเพื่อสังคม-กรดหยดยางพาราจากน้ำหมักปลาส้มและสบู่จากน้ำข้าวฮาง
โครงการ GPSC Smart Farming
โครงการฟื้นฟูหญ้าทะเล
โครงการพัฒนาครูสู่การเรียนรู้วิถีใหม่

คุณอาจสนใจเมนูที่เกี่ยวข้องอื่นๆ