วันที่ Event
24 พ.ค. 2566
งาน Opportunity Day
Opportunity Day Q1/2023
สถานที่ : ออนไลน์
22 พ.ค. 2566
งาน Analyst Meeting
Analyst Meeting Q1/2023
สถานที่ :
08 พ.ค. 2566
งาน Roadshow
Conference Call - Operating results summary of Q1/2023
สถานที่ : ออนไลน์
31 มี.ค. 2566
Annual General Meeting
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
สถานที่ : Online (E-AGM)
21 ก.พ. 2566
งานอื่นๆที่เหลือ
Opportunity Day FY2022
สถานที่ :
21 ก.พ. 2566
งาน Analyst Meeting
Analyst Meeting Q4/2022
สถานที่ : ออนไลน์
21 ก.พ. 2566
งาน Opportunity Day
Opportunity Day FY2022
สถานที่ : ออนไลน์
10 ก.พ. 2566
งานอื่นๆที่เหลือ
Conference Call - Operating results summary of Q4/2022
สถานที่ :
16 ม.ค. 2566
งานอื่นๆที่เหลือ
J.P. Morgan's 17th Thailand Conference
สถานที่ :
18 พ.ย. 2565
งาน Opportunity Day
Opportunity Day Q3/2022
สถานที่ : ออนไลน์
18 พ.ย. 2565
งาน Roadshow
SET Digital Roadshow Q3/2022
สถานที่ : ออนไลน์
16 พ.ย. 2565
งาน Analyst Meeting
Analyst Meeting Q3/2022
สถานที่ : ออนไลน์