วันที่ Event
15 พ.ย. 2564
งาน Opportunity Day
Opportunity Day Q3/2021
สถานที่ : ออนไลน์
30 ก.ย. 2564
งาน Roadshow
Energy Week with KGI Securities
สถานที่ : ออนไลน์
29 ก.ย. 2564
งาน Roadshow
PTT Group EV Day arrange by UOB Kay Hian
สถานที่ : ออนไลน์
29 ก.ย. 2564
งานอื่นๆที่เหลือ
PTT Group EV DAY
สถานที่ :
27 ส.ค. 2564
งาน Roadshow
SET Thailand Focus 2021
สถานที่ : ออนไลน์
23 ส.ค. 2564
งาน Opportunity Day
Opportunity Day Q2/2021
สถานที่ : ออนไลน์
18 ส.ค. 2564
งาน Roadshow
ASEAN EV series with Citi Securities
สถานที่ : ออนไลน์
13 ส.ค. 2564
งาน Analyst Meeting
Analyst Meeting Q2/2021
สถานที่ : ออนไลน์
09 ก.ค. 2564
งาน Roadshow
Thai corporate day by BLS
สถานที่ : ออนไลน์
01 ก.ค. 2564
งาน Roadshow
DBS regional clean energy
สถานที่ : ออนไลน์
24 มิ.ย. 2564
งาน Roadshow
ESG forum by RHB securities
สถานที่ : ออนไลน์
10 มิ.ย. 2564
งาน Roadshow
SET Digital Roadshow - Q1/2021
สถานที่ : ออนไลน์