วันที่ Event
23 พ.ค. 2565
งาน Opportunity Day
Opportunity Day Q1/2022
สถานที่ : ออนไลน์
18 พ.ค. 2565
งาน Analyst Meeting
Analyst Meeting Q1/2022
สถานที่ : ออนไลน์
06 พ.ค. 2565
งาน Roadshow
Conference Call - Operating results summary of Q1/2022
สถานที่ : ออนไลน์
01 เม.ย. 2565
Annual General Meeting
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
สถานที่ : ณ ห้องบางกอกคอนเวชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว
09 มี.ค. 2565
งาน Roadshow
18th Annual CITIC CLSA ASEAN Forum 2022
สถานที่ :
07 มี.ค. 2565
งาน Roadshow
DBS Thailand EV Conference
สถานที่ :
01 มี.ค. 2565
งาน Roadshow
TISCO Energy & Utilities Sector Corporate Day
สถานที่ :
22 ก.พ. 2565
งาน Opportunity Day
Opportunity Day FY2021
สถานที่ : ออนไลน์
18 ก.พ. 2565
งาน Analyst Meeting
Analyst Meeting Q4/2021
สถานที่ : ออนไลน์
11 ก.พ. 2565
งาน Roadshow
Conference Call - Operating results summary of FY 2021 and Q4/2021
สถานที่ : ออนไลน์
24 ม.ค. 2565
งาน Roadshow
J.P. Morgan's Thailand Conference 2022
สถานที่ : ออนไลน์
30 พ.ย. 2564
งาน Roadshow
Thai Renewables Day arranged by Maybank Kim Eng
สถานที่ : ออนไลน์