วันที่ Event
21 ก.พ. 2566
งาน Opportunity Day
Opportunity Day FY2022
สถานที่ : ออนไลน์
16 ม.ค. 2566
งานอื่นๆที่เหลือ
J.P. Morgan's 17th Thailand Conference
สถานที่ :
18 พ.ย. 2565
งาน Roadshow
SET Digital Roadshow Q3/2022
สถานที่ : ออนไลน์
18 พ.ย. 2565
งาน Opportunity Day
Opportunity Day Q3/2022
สถานที่ : ออนไลน์
16 พ.ย. 2565
งาน Analyst Meeting
Analyst Meeting Q3/2022
สถานที่ : ออนไลน์
09 พ.ย. 2565
งาน Roadshow
Conference Call - Operating results summary of Q3/2022
สถานที่ : ออนไลน์
19 ก.ย. 2565
งานอื่นๆที่เหลือ
BLS Power-Up Day
สถานที่ :
14 ก.ย. 2565
งานอื่นๆที่เหลือ
29th Annual CITIC CLSA Flagship Investors' Forum 2022
สถานที่ :
26 ส.ค. 2565
งาน Opportunity Day
Opportunity Day Q2/2022
สถานที่ : ออนไลน์
26 ส.ค. 2565
งานอื่นๆที่เหลือ
SET Thailand Focus 2022
สถานที่ :
24 ส.ค. 2565
งาน Analyst Meeting
Analyst Meeting Q2/2022
สถานที่ : ออนไลน์
08 ส.ค. 2565
งานอื่นๆที่เหลือ
Conference Call - Operating results summary of Q2/2022
สถานที่ :