วันที่ Event
19 ก.ย. 2565
งานอื่นๆที่เหลือ
BLS Power-Up Day
สถานที่ :
14 ก.ย. 2565
งานอื่นๆที่เหลือ
29th Annual CITIC CLSA Flagship Investors' Forum 2022
สถานที่ :
26 ส.ค. 2565
งานอื่นๆที่เหลือ
SET Thailand Focus 2022
สถานที่ :
26 ส.ค. 2565
งาน Opportunity Day
Opportunity Day Q2/2022
สถานที่ : ออนไลน์
24 ส.ค. 2565
งาน Analyst Meeting
Analyst Meeting Q2/2022
สถานที่ : ออนไลน์
08 ส.ค. 2565
งานอื่นๆที่เหลือ
Conference Call - Operating results summary of Q2/2022
สถานที่ :
23 พ.ค. 2565
งาน Opportunity Day
Opportunity Day Q1/2022
สถานที่ : ออนไลน์
18 พ.ค. 2565
งาน Analyst Meeting
Analyst Meeting Q1/2022
สถานที่ : ออนไลน์
13 พ.ค. 2565
งานอื่นๆที่เหลือ
UBS APAC Sustainable Finance Conference 2022
สถานที่ :
06 พ.ค. 2565
งาน Roadshow
Conference Call - Operating results summary of Q1/2022
สถานที่ : ออนไลน์
01 เม.ย. 2565
Annual General Meeting
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
สถานที่ : ณ ห้องบางกอกคอนเวชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว
09 มี.ค. 2565
งาน Roadshow
18th Annual CITIC CLSA ASEAN Forum 2022
สถานที่ :