วันที่ Event
09 ก.ค. 2564
งาน Roadshow
Thai corporate day by BLS
สถานที่ : ออนไลน์
01 ก.ค. 2564
งาน Roadshow
DBS regional clean energy
สถานที่ : ออนไลน์
24 มิ.ย. 2564
งาน Roadshow
ESG forum by RHB securities
สถานที่ : ออนไลน์
10 มิ.ย. 2564
งาน Roadshow
SET Digital Roadshow - Q1/2021
สถานที่ : ออนไลน์
27 พ.ค. 2564
งาน Roadshow
SET-DBSV Virtual Conference - I.D.E.A. : Champions of the new world
สถานที่ : ออนไลน์
24 พ.ค. 2564
งาน Opportunity Day
Opportunity Day Q1/2021
สถานที่ : ออนไลน์
14 พ.ค. 2564
งาน Analyst Meeting
Analyst Meeting Q1/2021
สถานที่ : ออนไลน์
02 เม.ย. 2564
Annual General Meeting
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
สถานที่ : ณ ห้องบางกอกคอนเวชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว
24 มี.ค. 2564
งาน Roadshow
Maybank Kim Eng - Thailand Green Corporate Day
สถานที่ : ออนไลน์
23 มี.ค. 2564
งาน Roadshow
CITIC CLSA ASEAN Access Month: Zero-Carbon ASEAN
สถานที่ : ออนไลน์
04 มี.ค. 2564
งาน Roadshow
TISCO Energy and Utilities sector Corporate Day
สถานที่ : ออนไลน์
01 มี.ค. 2564
งาน Roadshow
2021 Thailand Investment Conference arranged by BofA and KKP securities
สถานที่ : ออนไลน์