Welcome to GPSC

ข้อมูลสต๊อก
ราคาล่าสุด
23.40 (THB)
เปลี่ยนแปลง | % - | - %
ปริมาณ (หุ้น) 6,731,200
ช่วงราคาระหว่างวัน : ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
23.40-23.90 21.40-28.25
ปรับปรุงล่าสุด : 20160211 16:36:41
ข่าวล่าสุด
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 คุณสมรชัย คุณรักษ์ ผู้จัดการฝ่ายสายงานการผลิตและซ่อมบำรุง บริษัท โกลบอล เพ...

เกี่ยวกับเรา

โปรดเลือก

    GPSC จัดตั้งขึ้นในวันที่ 10 มกราคม 2556 จากการควบรวมระหว่าง PTTUT และ IPT เพื่อให้เป็นแกนนำในการดำเนินธุรกิจไฟฟ้าในกลุ่ม ปตท. ธุรกิจหลักของบริษัทคือการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำอุตสาหกรรมให้กับลูกค้าอุตสาหกรรม และ กฟผ. โดยมีกำลังผลิตไฟฟ้าทั้งสิ้น 1,038 เมกะวัตต์ กำลังผลิตไอน้ำทั้งสิ้น 1,340 ตันต่อชั่วโมง และน้ำอุตสาหกรรม 850 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง

ผลิตภัณฑ์และบริการ

โรงผลิตสาธารณูปการ 1
โรงผลิตสาธารณูปการ 1...
โรงผลิตสาธารณูปการ 2
โรงผลิตสาธารณูปการ 2 ...
โรงผลิตสาธารณูปการ 3
โรงผลิตสาธารณูปการ 3...
โรงไฟฟ้าศรีราชา
โรงไฟฟ้าศรีราชา...

นโยบายการบริหารจัดการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 นโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน


บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นเพื่อเป็นบริษัทหลักด้านธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปการของกลุ่ม ปตท. โดยมีนโยบายให้การดำเนินธุรกิจมีความยั่งยืน ด้วยการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ยึดแนวปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ มีความโปร่งใสในการทำธุรกิจ มีพัฒนาการในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ดูแลและรับผิดชอบต่อสั่งคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีกรอบการปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวการบริหารจัดการความยั่งยืนของกลุ่ม ปตท.และตามมาตรฐานสากล  
เอกสารอ้างอิง : 
นโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่  จำกัด (มหาชน)

 

 

ข่าวและกิจกรรม


ความรับผิดชอบต่อสังคม

GPSC ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2559 GPSC ร่วมกับกลุ่ม ปตท. และเครือไทยออยล์ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559 ณ สำนักงานใหญ่ ปตท. กรุงเทพฯ, ศูนย์สุขภาพ และการเรียนรู้เครือไทยออยล์ ศรีราชา ชลบุรี และ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพฯ มาบข่า ระยอง

กิจกรรมพัฒนาชุมชนเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558

ระหว่างวันที่ 3 - 8 ธ.ค. 58 GPSC ร่วมกับกลุ่ม ปตท. พื้นที่จังหวัดระยองสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมพัฒนาชุมชน เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558 ในพื้นที่เมืองมาบตาพุด/ ตำบลมาบข่าพัฒนา/ตำบลบ้านฉาง และเมืองบ้านฉาง โดยสนับสนุนชุมชนละ 10,000 บาท ซึ่งในปี 2558 มีชุมชนจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนทั้งสิ้น 57 ชุมชน รวมเป็นเงินสนับสนุนทั้งสิ้น 570,000 บาท โดยได้มีกิจกรรมร่วมกันในการพัฒนาพื้นที่สาธารณะภายในชุมชน อาทิ ทำความสะอาดวัด , ตัดแต่งต้นไม้ในทางสาธารณะ และซ่อมแซมอุปกรณ์ในสวนสุขภาพ เพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา

ติดต่อเรา

ข้อมูลและแบบฟอร์มติดต่อเรา
สำนักงานใหญ่
555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร B ชั้น 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 02-140-4600 แฟกซ์: 02-140-4601.
โรงผลิตสาธารณูปการ 1
24 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์: 038-974-333 แฟกซ์: 038-974-500.
โรงผลิตสาธารณูปการ 2
92/9 ถนนทางหลวงหมายเลข 3191 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์: 038-974-333 แฟกซ์: 038-974-500.
โรงผลิตสาธารณูปการ 3
5/11 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์: 038-974-333. แฟกซ์: 038-974-500.
โรงไฟฟ้าศรีราชา
42/3 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์: 038-407-407. แฟกซ์: 038-407-400.

ชื่อผู้ติดต่อ

เบอร์โทร

อีเมลย์

รายละเอียด