Welcome to GPSC

ข้อมูลสต๊อก
ราคาล่าสุด
24.60 (THB)
เปลี่ยนแปลง | % +0.20 | 0.82 %
ปริมาณ (หุ้น) 4,308,800
ช่วงราคาระหว่างวัน : ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
24.20-24.80 21.50-28.25
ปรับปรุงล่าสุด : 20151127 16:37:48
ข่าวล่าสุด
คณะนักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนชั้นนำของไทยราว 30 ท่าน เดินทางเข้...

เกี่ยวกับเรา

โปรดเลือก

    GPSC จัดตั้งขึ้นในวันที่ 10 มกราคม 2556 จากการควบรวมระหว่าง PTTUT และ IPT เพื่อให้เป็นแกนนำในการดำเนินธุรกิจไฟฟ้าในกลุ่ม ปตท. ธุรกิจหลักของบริษัทคือการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำอุตสาหกรรมให้กับลูกค้าอุตสาหกรรม และ กฟผ. โดยมีกำลังผลิตไฟฟ้าทั้งสิ้น 1,038 เมกะวัตต์ กำลังผลิตไอน้ำทั้งสิ้น 1,340 ตันต่อชั่วโมง และน้ำอุตสาหกรรม 850 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง

ผลิตภัณฑ์และบริการ

โรงผลิตสาธารณูปการ 1
โรงผลิตสาธารณูปการ 1...
โรงผลิตสาธารณูปการ 2
โรงผลิตสาธารณูปการ 2 ...
โรงผลิตสาธารณูปการ 3
โรงผลิตสาธารณูปการ 3...
โรงไฟฟ้าศรีราชา
โรงไฟฟ้าศรีราชา...

นโยบายการบริหารจัดการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 นโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน


บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นเพื่อเป็นบริษัทหลักด้านธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปการของกลุ่ม ปตท. โดยมีนโยบายให้การดำเนินธุรกิจมีความยั่งยืน ด้วยการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ยึดแนวปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ มีความโปร่งใสในการทำธุรกิจ มีพัฒนาการในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ดูแลและรับผิดชอบต่อสั่งคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีกรอบการปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวการบริหารจัดการความยั่งยืนของกลุ่ม ปตท.และตามมาตรฐานสากล  
เอกสารอ้างอิง : 
นโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่  จำกัด (มหาชน)

 

 

ข่าวและกิจกรรม


ความรับผิดชอบต่อสังคม

โครงการสานเสวนาชุมชน ประจำปี 2558 ครั้งที่ 4 " เคียงบ่า เคียงไหล่ "

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 GPSC จัดโครงการสานเสวนา ประจำปี 2558 ภายใต้ชื่อ “ เคียงบ่า เคียงไหล่ ” ณ ที่ทำการชุมชนมาบชลูด เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด โดยมีชุมชนมาบชลูด และมาบชลูด-ชากกลาง เข้าร่วม โครงการสานเสวนาในครั้งนี้ โครงการสานเสวนา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนรู้จัก และเข้าใจการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของ GPSC , สร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชน ,เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน และชุมชน ,รับฟังความคิดเห็นพร้อมชี้แจงข้อสงสัยให้กับชุมชนและเพื่อสนับสนุนการขยายตัวของ GPSC ในอนาคต ซึ่งในกิจกรรมได้มีการบรรยายเรื่องมาตราการ การดูแลความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม โดยคุณนัทชธีร์ญา บัวสรวง , การดูแลระบบไฟฟ้าภายในครัวเรือน โดยคุณธนภัทร เกรงกลัด ซึ่งทางชุมชนฯ ให้การต้อนรับ GPSC อย่างอบอุ่น และเป็นกันเอง

โครงการสานเสวนาชุมชน ประจำปี 2558 ครั้้งที่ 3 " เตียงบ่า เตียงไหล่ "

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 GPSC จัดโครงการสานเสวนา ประจำปี 2558 ภายใต้ชื่อ “ เคียงบ่า เคียงไหล่ ” ณ ศาลา SML (ประชุมมิตร) เขตเทศบาลตำบลบ้านฉาง โดยมีชุมชนล้อเกวียน ,ประชุมมิตร และสี่กั๊ก เข้าร่วมโครงการสานเสวนาในครั้งนี้ โครงการสานเสวนา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนรู้จัก และเข้าใจการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของ GPSC ,สร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชน ,เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน และชุมชน ,รับฟังความคิดเห็นพร้อมชี้แจงข้อสงสัยให้กับชุมชนและเพื่อสนับสนุนการขยายตัวของ GPSC ในอนาคต ซึ่งในกิจกรรมได้มีการบรรยายเรื่องมาตราการ การดูแลความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม โดยคุณนัทชธีร์ญา บัวสรวง , การดูแลระบบไฟฟ้าภายในครัวเรือน โดยคุณธนภัทร เกรงกลัด ซึ่งทางชุมชนฯ ให้การต้อนรับ GPSC อย่างอบอุ่น และเป็นกันเอง

ติดต่อเรา

ข้อมูลและแบบฟอร์มติดต่อเรา
สำนักงานใหญ่
555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร B ชั้น 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 02-140-4600 แฟกซ์: 02-140-4601.
โรงผลิตสาธารณูปการ 1
24 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์: 038-974-333 แฟกซ์: 038-974-500.
โรงผลิตสาธารณูปการ 2
92/9 ถนนทางหลวงหมายเลข 3191 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์: 038-974-333 แฟกซ์: 038-974-500.
โรงผลิตสาธารณูปการ 3
5/11 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์: 038-974-333. แฟกซ์: 038-974-500.
โรงไฟฟ้าศรีราชา
42/3 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์: 038-407-407. แฟกซ์: 038-407-400.

ชื่อผู้ติดต่อ

เบอร์โทร

อีเมลย์

รายละเอียด