Welcome to GPSC

ข้อมูลสต๊อก
ราคาล่าสุด
26.75 (THB)
เปลี่ยนแปลง | % - | - %
ปริมาณ (หุ้น) 19,367,000
ช่วงราคาระหว่างวัน : ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
26.50-27.25 0.00-0.00
ปรับปรุงล่าสุด : 20150522 16:38:32
ข่าวล่าสุด
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 คณะผู้บริหาร GPSC นำโดย คุณสุรงค์ บูลกุล ประธานกรรมการ บริษัท โกลบอล ...

เกี่ยวกับเรา

โปรดเลือก

    GPSC จัดตั้งขึ้นในวันที่ 10 มกราคม 2556 จากการควบรวมระหว่าง PTTUT และ IPT เพื่อให้เป็นแกนนำในการดำเนินธุรกิจไฟฟ้าในกลุ่ม ปตท. ธุรกิจหลักของบริษัทคือการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำอุตสาหกรรมให้กับลูกค้าอุตสาหกรรม และ กฟผ. โดยมีกำลังผลิตไฟฟ้าทั้งสิ้น 1,038 เมกะวัตต์ กำลังผลิตไอน้ำทั้งสิ้น 1,340 ตันต่อชั่วโมง และน้ำอุตสาหกรรม 850 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง

ผลิตภัณฑ์และบริการ

โรงผลิตสาธารณูปการ 1
โรงผลิตสาธารณูปการ 1...
โรงผลิตสาธารณูปการ 2
โรงผลิตสาธารณูปการ 2 ...
โรงผลิตสาธารณูปการ 3
โรงผลิตสาธารณูปการ 3...
โรงไฟฟ้าศรีราชา
โรงไฟฟ้าศรีราชา...

นโยบายการบริหารจัดการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 นโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน


บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นเพื่อเป็นบริษัทหลักด้านธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปการของกลุ่ม ปตท. โดยมีนโยบายให้การดำเนินธุรกิจมีความยั่งยืน ด้วยการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ยึดแนวปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ มีความโปร่งใสในการทำธุรกิจ มีพัฒนาการในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ดูแลและรับผิดชอบต่อสั่งคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีกรอบการปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวการบริหารจัดการความยั่งยืนของกลุ่ม ปตท.และตามมาตรฐานสากล  
เอกสารอ้างอิง : 
นโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่  จำกัด (มหาชน)

 

 

ข่าวและกิจกรรม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

GPSC ร่วมกับกลุ่ม ปตท. พื้นที่จังหวัดระยองจัดโครงการสัมมนาผู้นำชุมชน ประจำปี 2558 ในเขตพื้นที่ 4 เทศบาล

GPSC ร่วมกับกลุ่ม ปตท. พื้นที่จังหวัดระยองจัดโครงการสัมมนาผู้นำชุมชน ในเขตพื้นที่ เทศบาลเมืองมาบตาพุด ,เทศบาลเมืองบ้านฉาง ,เทศบาลตำบลบ้านฉาง และเทศบาลตำบลมาบข่า พัฒนา รวม 86 ชุมชน ประจำปี 2558 ณ จังหวัดกาญจนบุรี โครงการสัมมนาผู้นำชุมชน ประจำปี 2558 ได้กำหนดจัดทั้งสิ้น 4 ครั้ง ในเดือนพฤษภาคม ,มิถุนายน และกรกฎาคม 2558 กิจกรรมประกอบไปด้วยการนำเสนอข้อมูลภาพรวมของกลุ่ม ปตท. การบรรยายในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมของชุมชน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” โดยวิทยากรพิเศษ จากสถาบันพระปกเกล้าฯ รวมถึงการศึกษาดูงานในสถานที่ต่างๆ ที่น่าสนใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางสำหรับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานของกลุ่ม ปตท. สร้างความสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่างผู้นำชุมชน และพนักงานใน กลุ่ม ปตท. อีกทั้งยังเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีของชุมชนในพื้นที่ต่อ กลุ่ม ปตท.

GPSC จัดกิจกรรมพนักงานจิตอาสา " อนุรักษ์ธรรมชาติ คืนความสมบรูณ์สู่ท้องทะเล "

พนักงานจิตอาสา GPSC กว่า 130 คน ร่วมกิจกรรม " อนุรักษ์ธรรมชาติ คืนความสมบรูณ์สู่ท้องทะเล " ณ กองพันลาดตระเวน กองพลนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีกิจกรรมการปล่อยพันธุ์ปูม้า ,ปล่อยปลาฉลามทราย และฟื้นฟูป่าโกงกาง เพื่อคืนความสมบรูณ์สู่ท้องทะเล อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังค่านิยมให้พนักงาน GPSC มีจิตสาธารณะเพื่อการดูแลช่วยเหลือ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ให้ยั่งยืนต่อไป

ติดต่อเรา

ข้อมูลและแบบฟอร์มติดต่อเรา
สำนักงานใหญ่
555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร B ชั้น 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 02-140-4600 แฟกซ์: 02-140-4601.
โรงผลิตสาธารณูปการ 1
24 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์: 038-974-333 แฟกซ์: 038-974-500.
โรงผลิตสาธารณูปการ 2
92/9 ถนนทางหลวงหมายเลข 3191 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์: 038-974-333 แฟกซ์: 038-974-500.
โรงผลิตสาธารณูปการ 3
5/11 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์: 038-974-333. แฟกซ์: 038-974-500.
โรงไฟฟ้าศรีราชา
42/3 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์: 038-407-407. แฟกซ์: 038-407-400.

ชื่อผู้ติดต่อ

เบอร์โทร

อีเมลย์

รายละเอียด