บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (PTTSE)
ธุรกิจเกี่ยวเนื่องและอื่น ๆ
ประเทศไทย ประเทศไทย
บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (PTTSE)
    โรงไฟฟ้าห้วยเหาะ
โรงไฟฟ้าพลังน้ำ
Attapue Province ประเทศ สปป. ลาว
โรงไฟฟ้าห้วยเหาะ
   โรงไฟฟ้าศรีราชา
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม / โคเจนเนอเรชั่น / พลังความร้อน
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย
โรงไฟฟ้าศรีราชา
   โรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิง RDF
โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
ตำบลน้ำคอก อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ประเทศไทย
โรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิง RDF
   GPSC International Holdings Limited (GPSCIH)
ธุรกิจเกี่ยวเนื่องและอื่น ๆ
ฮ่องกง
GPSC International Holdings Limited (GPSCIH)
   บริษัท ไฟฟ้า น้ำลิก 1 จำกัด
โรงไฟฟ้าพลังน้ำ
ทางเหนือของเวียงจันทร์ ประเทศ สปป. ลาว
บริษัท ไฟฟ้า น้ำลิก 1 จำกัด
   บริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ จำกัด (GRP)
โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
ประเทศไทย
บริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ จำกัด (GRP)
   ศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 1
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม / โคเจนเนอเรชั่น / พลังความร้อน
นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) จังหวัดระยอง ประเทศไทย
ศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 1
   บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
ธุรกิจเกี่ยวเนื่องและอื่น ๆ
เลขที่ 555 ถนนอาจณรงค์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10260 ประเทศไทย
บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด