โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมนอกชายฝั่ง Changfang และ Xidao
โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
Changfang และ Xidao ประเทศไต้หวัน
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมนอกชายฝั่ง Changfang และ Xidao
   บริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ วัน จำกัด
โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
ประเทศไต้หวัน
บริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ วัน จำกัด
   อวาด้า เอนเนอร์ยี่ ไพรเวท ลิมิเต็ด
โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
ประเทศอินเดีย
อวาด้า เอนเนอร์ยี่ ไพรเวท ลิมิเต็ด
   โครงการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบ Private PPA
โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
หลายพื้นที่ในประเทศไทย ประเทศไทย
โครงการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบ Private PPA
   โรงไฟฟ้าชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย
โรงไฟฟ้าชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
   บริษัท เอนเนอยี รีคอฟเวอรี่ ยูนิต จำกัด
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม / โคเจนเนอเรชั่น / พลังความร้อน
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย
บริษัท เอนเนอยี รีคอฟเวอรี่ ยูนิต จำกัด
   บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (PTTSE)
ธุรกิจเกี่ยวเนื่องและอื่น ๆ
ประเทศไทย ประเทศไทย
บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (PTTSE)
   โรงไฟฟ้าห้วยเหาะ
โรงไฟฟ้าพลังน้ำ
จังหวัดอัตตะปือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศ สปป. ลาว
โรงไฟฟ้าห้วยเหาะ
   โรงไฟฟ้าศรีราชา
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม / โคเจนเนอเรชั่น / พลังความร้อน
อำเภอศรีราชา จังหวัด ชลบุรี ประเทศไทย
โรงไฟฟ้าศรีราชา