กลุ่มจีพีเอสซี มอบทุนการศึกษาปีที่ 14 สนับสนุนเยาวชนเรียนต่อปริญญาตรี-ปวช. | Global Power Synergy Public Company Limited (GPSC)